Har du frågor till oss om våra utbildningar, våra handledningspaket eller andra tjänster, tveka inte att kontakta oss!

Ägare och handledare
Johanna Ellström, fil. mag. socialt behandlingsarbete/social omsorg

johanna@motivationsmentorerna.se
0762 – 70 99 00


Sagt om oss…

”Som handledare är Johanna inlyssnande, lyhörd och lösningsfokuserad. Jag har alltid upplevt att jag fått konkreta och handfasta råd och verktyg av Johanna att jobba vidare med i mitt dagliga möte med mina elever. Johannas kunskap kring barn och ungdomar med NPF är ovärderlig och hennes tydlighet kring metoder och arbetssätt som gynnar och utvecklar dessa elevers förmågor och kunskaper är en ynnest att få ta del av.”

– Cecilia Bergqvist, specialpedagog (grundskola)

”Johanna Ellström gav en inspirerande föreläsning för skolans personal med mycket tänkvärda och praktiskt användbara tips i arbetet med att höja elevernas motivation och självkänsla”

– Lorenz Johansson, rektor, Hjulsta grundskola

”Johanna är en mycket kompetent handledare. En fantastisk lyssnare och ett fint bemötande mot samtliga i gruppen. Är snabb på att observera och duktig på att metodhandleda direkt med eleverna.”

– Anneli Karlsson, bitr. rektor Rösjöskolan (grundskola, grundsärskola samt träningsskola)

”Vi på Lunaskolan Bromma har anlitat Johanna som handledare där vi sett behov av en ytterligare spetskompetens i vår verksamhet. Johanna har med glädje och kompetens sett till att medarbetarna har fått verktyg att hantera svåra pedagogiska utmaningar och fått en utökad förmåga att därefter driva verksamheten framåt mer självständigt. En av Johannas styrkor är att hon ser lösningar och sätt att angripa pedagogiska utmaningar och samtidigt sätter det i ett större organisatoriskt perspektiv.”

– Martin Renström, bitr. rektor Lunaskolan Bromma