MotivationsMentorerna består av Johanna Ellström och Anette Westrin.

Vi håller utbildningar där vi går igenom konkreta strategier och metoder som blir direkt användbara i verksamheten samma dag.

Vi handleder chefer och personalgrupper kring ledarskap, organisation och grupprocesser.

Vi handleder kring barns och elevers inlärning och utveckling och ger er råd som snabbt kan implementeras i vardagen.

Vi arbetar också direkt med barn och ungdomar när ni behöver avlastning, snabb effekt och/eller modellering av hur man använder olika strategier, tekniker och metoder.

Vi vet att kvalitet är viktigt för er och vi tar alltid ansvar för att våra insatser håller högsta klass.


IMG_1130