Vi erbjuder handledning inom verksamheter som
 • Förskola och förskoleklass
 • Grundskola och gymnasieskola
 • Grundsärskola och gymnasiesärskola
 • Elevhälsa
 • HVB
 • LSS-verksamheter
Våra specialområden är
 • Organisation och ledarskap
 • Svåra samtal och konflikthantering
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF (exempelvis autism, adhd)
 • Intellektuell funktionsnedsättning och utvecklingsförseningar
 • Beteenden eller situationer som skapar svårigheter för individ och/eller grupp
 • Färdighetsträning (exempelvis sociala färdigheter) och motivation
 • Tydliggörande arbetssätt (exempelvis struktur och motivation)
 • Stöd kring elever med problematisk skolfrånvaro
 • Tillämpad beteendeanalys (TBA) och Positivt beteendestöd (PBS)

Vi har erfarenhet av att handleda på alla nivåer inom en skolorganisation, från hands-on handledning i ”direktsändning” tillsammans med pedagoger och elever till process- och ärendehandledning med personalgrupper samt chefshandledning.

Boka ett kostnadsfritt och förutsättningslöst möte för att diskutera era behov.

johanna@motivationsmentorerna.se

0762 – 70 99 00