IMG_0721

Johanna Ellström har en fil. mag. och en specialisering i autism och tillämpad beteendeanalys. Hon har arbetat i 10 år som konsult och handledare, bland annat på Psykologpartners och BanyanCenter i Stockholm. Hon flyttade från Stockholm 2019 och etablerade en verksamhet i Vikmanshyttan, Dalarnas län, dit barn och deras familjer kan komma för att få individuell lek- och språkträning.


Om Tillämpad beteendeanalys

Vi arbetar efter principer och metoder hämtade ur modern Tillämpad Beteendeanalys (TBA) – samma arbetssätt som man använder på Autismcenter små barn, Habilitering och Hälsa Region Stockholm. Insatser baserade på TBA är för närvarande den typ av behandling som är bäst vetenskapligt dokumenterad när det gäller barn med autism.

https://www.autismforum.se/om-autism/det-har-ar-autism/