Om Tillämpad beteendeanalys

Vi arbetar efter principer och metoder hämtade ur modern Tillämpad Beteendeanalys (TBA) – samma arbetssätt som man använder på Autismcenter för små barn i Stockholms läns landsting, Habilitering och Hälsa. TBA är för närvarande den typ av behandling som är bäst vetenskapligt dokumenterad när det gäller barn med autism.

Se Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting