IMG_0721

Johanna Ellström har en fil. mag. och en specialisering i autism och tillämpad beteendeanalys. Hon har arbetat i 10 år som konsult och handledare, bland annat på Psykologpartners och BanyanCenter i Stockholm. Hon flyttade från Stockholm 2019 och etablerade en verksamhet i Vikmanshyttan, Dalarnas län, dit barn och deras familjer kan komma för att få individuell lek- och språkträning.


Om Tillämpad beteendeanalys

Vi arbetar efter principer och metoder hämtade ur modern Tillämpad Beteendeanalys (TBA) – samma arbetssätt som man använder på Autismcenter för små barn i Stockholms läns landsting, Habilitering och Hälsa. TBA är för närvarande den typ av behandling som är bäst vetenskapligt dokumenterad när det gäller barn med autism.

Se Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting