När ni anlitar oss för att hålla en utbildning vill vi kunna möta just era behov och skapa bästa möjliga innehåll. Därför gör vi gärna ett kostnadsfritt studiebesök i er verksamhet innan utbildningen.

Vi håller både kortare och längre utbildningar inom ämnen som:

  • Kartläggning, analys och förändringsarbete
  • Modern Tillämpad beteendeanalys (TBA) och Positivt beteendestöd (PBS)
  • Tidig färdighetsträning
  • Din egen och andras motivation
  • Feedback, beröm och ”growth mindset”
  • Kompetent hantering av problemskapande beteende/situationer
  • ”Lågaffektivt bemötande”, eller ”icke-konfrontativt förhållningssätt” som vi gärna kallar det
  • Organisation och ledarskap inom skola
  • Inkluderande lärmiljöer

Vi kan erbjuda övningar och uppgifter mellan utbildningstillfällen samt examination och intyg/diplom.

Vi skräddarsyr föreläsningar och workshops för att ni ska få största möjlighet till en lyckad implementering av era nya kunskaper efter avslutad utbildning.

Boka ett kostnadsfritt och förutsättningslöst möte för att diskutera era behov.

johanna@motivationsmentorerna.se

0762 – 70 99 00