När ni anlitar oss för att hålla en utbildning vill vi kunna möta just era behov och skapa bästa möjliga innehåll. Därför gör vi gärna ett kostnadsfritt studiebesök i er verksamhet innan utbildningen.

Vi håller både kortare och längre utbildningar inom ämnen som:

  • Kartläggning, analys och förändringsarbete
  • Modern Tillämpad beteendeanalys (TBA) och Positivt beteendestöd (PBS)
  • Tidig färdighetsträning
  • Din egen och andras motivation
  • Feedback, beröm och ”growth mindset”
  • Kompetent hantering av problemskapande beteende/situationer
  • ”Lågaffektivt bemötande”, eller ”icke-konfrontativt förhållningssätt” som vi gärna kallar det
  • Organisation och ledarskap inom skola
  • Inkluderande lärmiljöer

Vi kan erbjuda övningar och uppgifter mellan utbildningstillfällen samt examination och intyg/diplom.

Vi skräddarsyr föreläsningar och workshops för att ni ska få största möjlighet till en lyckad implementering av era nya kunskaper efter avslutad utbildning.

Boka ett kostnadsfritt och förutsättningslöst möte för att diskutera era behov.

johanna@motivationsmentorerna.se

0762 – 70 99 00


Sagt om våra utbildningar:

”Intensivt och mycket intressant. Fått positiv energi och nyfikenhet. Det var roligt att träffa dig! Tack för mycket bra utbildning!”

”Jag tycker att utbildningen har varit väldigt givande. Det gavs en djup teoretisk bakgrund till varje moment samt flera praktiska exempel som både var användbara och motiverande för det fortsatta arbetet inom skolan.”

”Utbildningen har varit konkret, tydlig och visade ett tydligt syfte. Man fick små frön planterade i huvudet. Man blev motiverad till att utvecklas. Många bra tankeställare!”